TBQ

Unieke risicobenadering met Brandcheck.

Aantoonbaar veilig ontvluchten met Ontruimcheck.

Kwaliteit en innovatie!

TBQ voor een efficiënte & veilige gebouwde omgeving

TBQ (Tools for Building Quality): een initiatief van TNO en ISSO.

TBQ vertaalt innovatieve TNO-technologie naar efficiënte softwaretools en –diensten voor inspectie, advies en beheer van de gebouwvoorraad. Onze digitale tools zijn verrijkt met de praktische kennis van ISSO. Alle data komt in het bezit van de vastgoedeigenaar die in tijd en met de mogelijke te nemen maatregelen efficiënter kan aantonen compliant te zijn.

Missie

Het vastgoed in Nederland efficient veiliger maken met de beste en meest innovatieve softwaretools en –diensten. Dat is de missie van TBQ. Wij creëren tools waarmee u als gebouwontwerper, beheerder en eigenaar uw doelstellingen kunt behalen op het gebied van veiligheid, compliance en efficiëntie. Dat maakt uw werk efficiënter in tijd en de te nemen maatregelen!

Brandcheck en Ontruimcheck

Brandveiligheid en het veilig kunnen vluchten zijn onze eerste prioriteit. Hiervoor hebben wij Brandcheck en Ontruimcheck ontwikkeld. De producten van TBQ zijn geschikt voor alle types vastgoed (zorginstellingen, woningen, kantoren, hotels, etc.). Met Brandcheck en Ontruimcheck maken wij de gebouwde omgeving veiliger. meer info

Kennis & Innovatie

Kennis & Innovatie

Kennis & Innovatie

Contactgegevens

Houttuinlaan 14
3447 GM  Woerden
Telefoon: +31 (0)348 209003
E-mailadres: info@tbq.nl