TBQ

TBQ, Kiwi’s en risicogestuurde brandveiligheid

07 mei 2020

Hoe zijn wij als startend bedrijf in Nieuw-Zeeland terecht gekomen? Vanuit de intensieve samenwerking met TNO en de ontwikkelingen binnen de zorg rondom brandveiligheid hebben wij de vraag gehad of wij in Nieuw-Zeeland onze ervaringen willen delen.

Het land van Kiwi

Medio 2019 is deze vraag al gekomen en zijn we begonnen met de voorbereidingen op het internationale congres in Auckland Nieuw-Zeeland jongstleden maart 2020. De SFPE (The Society of Fire Protection Engineers) houdt elke twee jaar een wereldwijd congres op een van de uithoeken van onze mooie planeet. In de spannende tijden rondom Corona was het even ongewis of we überhaupt met elkaar die kant op zouden gaan. Maar met de juiste voorzorgsmaatregelen bleek het geen probleem te zijn om alsnog naar het land van de Kiwi af te reizen.

Kikkerlandje of niet, ook internationale interesse!

De week van het congres hebben we ontzettend veel lezingen en presentaties mogen zien rondom risicogestuurde brandveiligheid. Wereldwijd zeggen we dat we daar met elkaar naar toe moeten. Regelgestuurde brandveiligheid levert namelijk lang niet altijd het gewenste niveau van brandveiligheid. Vanuit TBQ hebben twee van onze experts een lezing mogen verzorgen over de ontwikkelingen binnen de zorg rondom risicogestuurde brandveiligheid. Het was een eye-opener voor de toehoorders als wij spreken over de situatie in Nederland. Met een vast te stellen ambitieniveau binnen zorginstellingen, risico’s, kansen, effecten en zelfs mogelijke slachtoffers. Dit bleek uniek te zijn en tijdens de presentatie kregen we de volle aandacht voor de wijze waarop wij dit in Nederland aan het ontwikkelen en implementeren zijn. De applicaties BrandWijzer en de experttool OntruimCheck zijn hiervoor ontwikkeld en deze hebben wij laten zien. Wij merken dat naast ons kleine kikkerlandje er internationaal ook interesse is in deze applicaties.

Met de applicaties kan aangetoond worden op welke wijze de bedrijfsnoodorganisatie en met name het ontruimen is ingericht en of die daadwerkelijk in staat is om de gestelde ambities te realiseren. Om dit te kunnen doen heb je natuurlijk wel de juiste uitgangspunten en rekentools nodig.

Terug in Nederland

Wereldwijd zien we dat diverse landen op dit soort ideeën aan het ontwikkelen zijn. We zijn dus gelukkig als Nederland niet alleen en we anticiperen op de actualiteit van nu. Firesafety engineering is nog een jong vak en er is nog veel te ontdekken, kijk maar eens naar de onderzoeken van het IFV van de zomer vorig jaar in Oudewater. Door kennis en uitgangspunten te delen komen we stap voor stap vooruit. Kortgezegd we hebben dus kennis kunnen leveren en kennis kunnen ophalen. Met een hoofd vol nieuwe ideeën zijn we weer aan de lange vlucht terug begonnen. Teruggekomen in Nederland kwamen in een surrealistisch Nederland terecht, op dat moment waren er al een aantal maatregelen van kracht rondom Corona en was het even schakelen.

Tot over twee jaar in Kopenhagen

Over twee jaar is er weer een congres in Kopenhagen. Het zou mijn wens en doel zijn om de komende twee jaar de applicaties van TBQ  zodanig verder door te gaan ontwikkelen en uitrollen dat we met heel veel praktijkinformatie, kennis, voorbeelden en de door ontwikkelde software terug kunnen gaan. Het zou natuurlijk leuk zijn als we met een grote afvaardiging gaan, de afstand is niet zo heel erg groot dus dat moet lukken denk ik. Mocht je vragen hebben of interesse hebben in de presentatie neem dan even contact op met mij op het e-mail adres peter.schut@tbq.nl.

Naar nieuwsoverzicht

Kennis & Innovatie

Kennis & Innovatie

Kennis & Innovatie

Contactgegevens

Houttuinlaan 14
3447 GM  Woerden
Telefoon: +31 (0)348 209003
E-mailadres: info@tbq.nl