TBQ

Over TBQ

Initiated bij TNO en ISSO - Kwaliteit en innovatie

In 2018 is vanuit TNO de spin-off TBQ (Tools for Building Quality) opgericht. TBQ richt zich op het ontwikkelen van softwaretools om een efficiënt veilig gebouwde omgeving te realiseren. Tegenwoordig gelden er op het gebied van veiligheid veel regels, maar een groot aantal gebouwen voldoen hier niet volledig aan. Daarnaast vallen er in de gebouwde omgeving jaarlijks veel slachtoffers. Samen moeten we dit minimaliseren. Met de tools van TBQ wordt op basis van risicobenadering eenvoudig en efficiënt aangetoond dat de veiligheid op orde is.

De unieke toepassing van de risicobenadering van TNO maakt de tools van TBQ onderscheidend. Het resultaat van deze unieke benadering komt voort uit de informatie die wordt verzameld vanuit de software door de beheerder, eigenaar of adviseur. De analyse van deze resultaten geeft een goed beeld van de eventuele risico's. Hierbij wordt duidelijk of het vastgoed voldoet aan de gestelde doelstellingen, hoe groot de risico's van een voorziening voor de brandveiligheid zijn en of de alternatieven voor een voorgeschreven maatregel minstens zo effectief zijn.

Meer weten over de organisatie, het team van TBQ of over onze partners? Klik dan hieronder

Kennis & Innovatie

Kennis & Innovatie

Kennis & Innovatie

Contactgegevens

Houttuinlaan 14
3447 GM  Woerden
Telefoon: +31 (0)348 209003
E-mailadres: info@tbq.nl