TBQ

Over TBQ

Voor een efficiënte en veilige gebouwde omgeving

TBQ, Tools 4 Building Quality, is een nieuwe, innovatieve organisatie die werkt met de technologie en kennis van TNO en ISSO. Bij al onze activiteiten focussen wij ons op het creëren van digitale hulpmiddelen en diensten waarmee eigenaren, beheerders en facility managers van gebouwen de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid van hun bewoners en gebruikers sterk en eenvoudig vergroten.

TBQ ontwikkelt tools waarin de systematiek de gebruiker ondersteunt bij het maken van beslissingen. Deze komen eenvoudiger tot stand op basis van meer inzicht in uw eigen specifieke data. Wij passen daarbij onder meer risicobenadering toe, waarmee u voldoet aan de functionele eisen uit het Bouwbesluit. Met die methode maken we de ruimte die de wetgeving biedt toegankelijker. Zo creëren we uiteindelijk samen een veiligere en efficiëntere gebouwde omgeving.

Kennis & Innovatie

Kennis & Innovatie

Kennis & Innovatie

Contact

Contactformulier

of mail: info@tbq.nl

TBQ