TBQ

De organisatie

Voor een efficiënte en veilige gebouwde omgeving

TBQ, Tools 4 Building Quality, is een nieuwe, innovatieve organisatie die werkt met de technologie en kennis van TNO en ISSO. Bij al onze activiteiten focussen wij ons op het creëren van digitale hulpmiddelen en diensten waarmee eigenaren, beheerders en facility managers van gebouwen de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid van hun bewoners en gebruikers sterk en eenvoudig vergroten.

TBQ ontwikkelt tools waarin de systematiek de gebruiker ondersteunt bij het maken van beslissingen. Deze komen eenvoudiger tot stand op basis van meer inzicht in uw eigen specifieke data. Wij passen daarbij onder meer risicobenadering toe, waarmee u voldoet aan de functionele eisen uit het Bouwbesluit. Met die methode maken we de ruimte die de wetgeving biedt toegankelijker. Zo creëren we uiteindelijk samen een veiligere en efficiëntere gebouwde omgeving.

Voor wie?

De tools en diensten die TBQ ontwikkelt, zijn primair gericht op eigenaren, beheerders en facility managers van gebouwen. Naast deze doelgroep kunnen en zullen ook adviseurs en andere technische experts de hulpmiddelen en diensten gebruiken. Ons doel is om de digitale tools met de bijbehorende dienstverlening af te stemmen op het kennisniveau en de belevingswereld van de mensen die verantwoordelijk zijn voor beheer en compliance in kleine, middelgrote en grote gebouwen.

Wilt u weten wat onze producten voor u kunnen betekenen, lees dan eens de beschrijvingen op de productpagina. Als u wilt weten hoe andere klanten het werken met onze producten ervaren, dan kunt u de referenties lezen.

Contact

TBQ