TBQ

De organisatie

Voor een efficiënte en veilige gebouwde omgeving

TBQ, Tools 4 Building Quality, is een nieuwe, innovatieve platformorganisatie die werkt met de technologie en kennis van TNO en ISSO. Bij al onze activiteiten focussen wij ons op het creëren van digitale hulpmiddelen en diensten waarmee eigenaren, beheerders en facility managers van gebouwen de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid van hun bewoners en gebruikers sterk en eenvoudig vergroten.

 

Onze aanpak

Met innovatieve, inhoudelijke en praktische kennis van onze partners leveren we softwaretools waarmee de 'Plan Do Check Act-cyclus' voor een veilige gebouwde omgeving gerealiseerd wordt. De eigenaar van het vastgoed krijgt alle data in eigen beheer en kan vanuit de sotware dit hele proces aansturen en bewaken. Dit doen we nu voor brandveiligheid, veilig vluchten en legionella. Wij passen daarbij onder mee risicobenadering toe, waarmee u voldoet aan de functionele eisen uit het Bouwbesluit. Met die methode hanteren wij een efficiënte aanpak door meer economische oplossingen mogelijk te maken, die gebaseerd zijn op een risicogerichte benadering en adviezen vanuit onze software. Zo creëren we uiteindelijk samen een veiligere en efficiëntere gebouwde omgeving.

 

Voor wie?

De tools en diensten die TBQ ontwikkelt, zijn primair gericht op eigenaren, beheerders en facility manager van gebouwen. Naast deze doelgroep kunnen en zullen ook adviseurs en andere technische experts de hulpmiddelen en diensten gebruiken. Ons doel is om de digitale tools met de bijbehorende dienstverlening af te stemmen op het kennisniveau en de belevingswereld va nde mensen die verantwoordelijk zijn voor beheer en compliance in kleine, middelgrote en grote gebouwen.

Contactgegevens

Houttuinlaan 14
3447 GM  Woerden
Telefoon: +31 (0)348 209003
E-mailadres: info@tbq.nl