TBQ

Brandcheck

Werken met Brandcheck betekent dat u eenvoudig kunt aantonen dat u voldoet aan de wet- en regelgeving. Brandcheck zorgt ervoor dat u als gebouw eigenaar bij de brandweer of inspectie kunt aantonen dat uw gebouwen voldoen en de maatregelen die u neemt de veiligheid van uw bewoners en medewerkers waarborgen. Daarnaast maakt Brandcheck inzichtelijk dat gelijkwaardige maatregelen minstens zo effectief zijn en voldaan wordt aan de voorschriften uit het Bouwbesluit.

Dashboard en twee apps

Brandcheck bestaat uit een dashboard ontsloten via een website met alle instellingen die u als beheerder onder uw hoede heeft. Denk aan gebruikersbeheer, gebouwbeheer en brandveiligheidsscans. De site toont de resultaten op verschillende niveaus van het gebouw: voor de organisatie, de locatie, het gebouw en de afdeling.

Daarnaast ontwikkelden we twee applicaties voor smartphones en tablets waarmee u brandveiligheidsscans via vragenlijsten eenvoudig en snel kunt uitvoeren. De applicaties gaan uit van de informatiebehoefte en het kennisniveau van de gebruiker. Daarbij maken we onderscheid tussen scans voor medewerkers en experts.

Toegankelijke scans en checks

De gebruiker van de Brandcheck applicatie krijgt een meerkeuze vragenlijst afhankelijk van het betreffende gebouw en de functie van het gebouwdeel. Bij de antwoorden die de gebruiker invoert, kan hij of zij eventueel foto’s, markers op een plattegrond en notities toevoegen. Als alle vragen zijn beantwoord en de voortgang staat op 100%, dan rondt de gebruiker de scan af door hem te verzenden. De scan blijft zichtbaar in de applicatie en de datum van de verzonden scan wordt zichtbaar in de scanhistorie.

Risicobenadering

TNO ontwikkelde het unieke rekenmodel dat de basis vormt voor Brandcheck. Dit model rekent alle bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en culturele maatregelen door op hun effectiviteit, en niet enkel vanuit de traditionele, regelgestuurde benadering.

Het model van TNO gaat uit van door de overheid gestelde bouwvoorschriften om brand te voorkomen of te vertragen, maar kiest daarbij voor een risicobenadering. Het resultaat van de risicoberekening komt voort uit de antwoorden van verschillende vragenlijsten. Het resultaat is een analyse die eventuele risico’s inzichtelijk maakt. Voldoet het vastgoed aan de gestelde doelstellingen? Hoe groot zijn de risico’s van een voorziening voor de brandveiligheid en zijn de alternatieven voor een voorgeschreven maatregel minstens zo effectief?

Wilt u eerst meer lezen over de unieke risicobenadering van TNO?

Lees het TNO Rapport

Informatie aanvraagformulier

Wilt u ook meer tijd en geld besparen met een risicogestuurde brandcheck? Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie:

Efficiënt & veilig

Efficiënt & veilig

Efficiënt & veilig

Contactgegevens

Houttuinlaan 14
3447 GM  Woerden
Telefoon: +31 (0)348 209003
E-mailadres: info@tbq.nl